Zack Snyder

เกมออนไลน์ Zack Snyder และ Ray Porter ผู้ให้เสียงพากย์ Darkseid ใน Justice League ของ Zack Snyder ล้อเลียนงานอีเวนต์ที่กำลังจะมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองมุมของเขาในลิขสิทธิ์ DC หลังจากการรณรงค์ของแฟนๆ เป็นเวลาหลายปี Justice League ของแซ็ค สไนเดอร์ก็ได้รับการปล่อยตัว แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของสไนเดอร์สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ หลังจากที่สไนเดอร์ถูกบีบให้ออกจากโปรเจ็กต์เนื่องจากโศกนาฏกรรมส่วนบุคคล Joss

Read More