digimon world next order

เกมออนไลน์ Digimon World: Next Order ได้รับการเผยแพร่สำหรับ Nintendo Switch ในที่สุด แต่ขาดคุณสมบัติที่ PC และ PS4 รวมไว้ การพัฒนาอาจสร้างความผิดหวังให้กับเกมเมอร์ที่ชอบยึดติดกับประสบการณ์ดั้งเดิมของ Digimon World ให้ใกล้เคียงมากที่สุด Digimon World: Next Order นำผู้เล่นเข้าสู่ Digimon World

Read More